Šta je elektromagnetno zračenje?

Danas više ne možemo zamisliti planetu bez elektronskih uređaja. Oni su prisutni u našim domovima, poslovnim prostorima, prevozu, školama, restoranima itd. Među njima, najčešći su mobilni telefoni, računari, wi-fi ruteri. Svi ovi elektronski uređaji stvaraju i emituju elektromagnetno zračenje u spektru koji je poznat kao „spektar izuzetno niskih frekvencija elektromagnentog zračenja“ (engleski: „extremely low frequency electromagnetic radiation“ – ELF EMF). Zahvaljujući ovom zračenju, elektronski uređaji ostvaruju međusobnu komunikaciju. Tako, signal iz mobilnog telefona, može putovati do nekoliko kilometara, dok signal iz wi-fi uređaja, putuje do oko 30 metara. EMZ je nevidljivo za ljudsko oko ali, bez obzira na to, može izazvati oštećenja živog sveta, uključujući i oštećenja ćelija ljudskog organizma. Pored elektronskih uređaja za komunikaciju, koji su izvori EMZ, postoje i drugi, kao što su kablovi za struju, transformatori, dalekovodi, mikrotalasne pećnice itd.

Efekti EMZ na ljudski organizam

Od kada su brojni elektronski uređaji postali deo našeg svakodnevnog života, a posebno mobilni telefoni, veliki broj istraživanja je urađen s ciljem utvrđivanja mogućih uticaja ovih uređaja i zračenja na ljudski organizam. Istraživanjima je dokazano da EMZ može izazvati brojne štetne efekte na ljudski organizam. Uočeno je da izlaganje elektromagnentom zračenju može dovesti do nastanka astme, autizma, kancera (naročito mozga), pojave takozvane hipersenzitivnosti na elektromagnento zračenje, poremećaja funkcije enzima za varenje, oštećenje oka, steriliteta kod muškaraca i žena, oštećenja genetskog materijala, poremećaja spavanja itd. Pored ovih zdravstvenih efekata, u studijama je uočena i pojava umora kod ispitanika koji su izloženi EMZ, zatim pojava depresivnih kriza, glavobolja, iritabilnosti, poremećaja učenja, pojave teškoća u izražavanju, učestalih infekcija (uključujući i sinuzitise), otečenost limfnih čvorova, pojava bolova u ekstremitetima i zglobovima, zujanje u ušima, gubitak sluha, povećanje arterijskog krvnog pritiska, pojava oboljenja štitaste žlezde i poremećaj rada ostalih endokrinih žlezdi, porast telesne mase, pojava šećerne bolesti, noćno znojenje…
Tako, istraživači iz Međunarodne Agencije za Istraživanje Raka (engleski: „International Agency for Research on Cancer“) iz Liona, Francuska objavili su još 2011. godine da je EMZ iz mobilnih telefona mogući karcinogen za ljude. Do ovog zaključka su došli jer su istraživanja ukazala da je, od trenutka započinjanja komercijalne upotrebe mobilne telefonije, došlo do povećanja rizika od pojave glioma (malignog tumora mozga)!

Šta je Demagnetica Natura®?

Demagnetica Natura® je smeša prirodnih minerala koji ima svojstvo umanjenja bioloških efekata elektromagnetnog zračenja emitovano iz različitih izvora. Sastav prirodnih minerala je selektovan nakon opsežnih medicinskih i fizičkih ispitivanja i predstavlja poslovnu tajnu proizvođača.

Kako deluje Demagnetica Natura®?
Izabrani minerali u proizvodu Demagnetica Natura® umanjuju efekte rezonancije elektromagnetnog zračenja koje dolazi iz različitih izvora u našem okruženju. Na ovaj način, Demagnetica Natura® smanjuje ili neutrališe elektromagnetno zračenje u našem okruženju umanjujući štetne biološke efekte na ljudskom organizmu.

Kako se koristi?

4 kutije sa zelenim poklopcem Demagnetica Natura® postaviti u ćoškove prostorija dnevnog boravka i spavaće sobe (prostorije u kojima najviše boravimo). Postavljanje kutija prilagoditi rasporedu nameštaja u prostoru radi manjeg uticaja na enterijer.
Jednu kutiju sa zelenim poklopcem postaviti na ili pored wireless kućišta ili router-a. Kutija sa narandžastim poklopcem poseduje samolepljivu traku i postavlja se na ili se lepi sa strane kutije sa osiguračima.
Sve kutije imaju duplo dno i dupli poklopac i ne mogu se otvoriti, tako da su bezbedna za decu i kućne ljubimce.

Rok trajanja Demagnetica Natura®
Demagnetica Natura® traje 5. godina. Nakon ovog perioda, potrebno je uzeti novi proizvod.

Proizvod je preporučen od strane Centra za integrativne procedure i suplemente „Dr Dunjić“ i Udruženja za promociju personalizovano-holističkog pristupa u lečenju HOLISTIC, Beograd.

Literatura:

Bortkiewicz A, Gadzicka E, Szymczak W.Mobile phone use and risk for intracranial tumors and salivary gland tumors – A meta-analysis. Int J Occup Med Environ Health. 2017 Feb 21;30(1):27-43. doi: 10.13075/ijomeh.1896.00802. Epub 2017 Feb 13.
Carlberg M, Hardell L. Evaluation of Mobile Phone and Cordless Phone Use and Glioma Risk Using the Bradford Hill Viewpoints from 1965 on Association or Causation. Biomed Res Int. 2017;2017:9218486. doi: 10.1155/2017/9218486. Epub 2017 Mar 16.
Havas M.When theory and observation collide: Can non-ionizing radiation cause cancer? Environ Pollut. 2017 Feb;221:501-505. doi: 10.1016/j.envpol.2016.10.018. Epub 2016 Nov 28.
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
Mortazavi SA, Taeb S, Mortazavi SM, Zarei S, Haghani M, Habibzadeh P, Shojaei-Fard MB. The Fundamental Reasons Why Laptop Computers should not be Used on Your Lap. J Biomed Phys Eng. 2016 Dec 1;6(4):279-284. eCollection 2016.
Roser K, Schoeni A, Struchen B, Zahner M, Eeftens M, Fröhlich J, Röösli M. Personal radiofrequency electromagnetic field exposure measurements in Swiss adolescents. Environ Int. 2017 Feb;99:303-314. doi: 10.1016/j.envint.2016.12.008. Epub 2016 Dec 27.

Kako poručiti?